U-8

U8 CoEd Winter I 2020-21

  Team Name Contact Phone
1 Squids Don Hufnagel 412-628-9956
2 Carlynton Cougars Heather Crawford 419-343-7505
3 Miracles in Moon Mike/Christina Magulick 412-849-2811
4 Sewickley Tim Stevenson 724-309-1971

 

Week 1   Week 2   Week 3   Week 4
                             
Fri. 6:05 pm 1 v 2   Fri. 5:00 pm 1 v 3   Fri. 5:00 pm 1 v 4   Fri. 5:00 pm 1 v 2
Oct. 30       Nov. 6 6:05 pm 2 v 4   Nov. 13 6:05 pm 2 v 3   Nov. 20 6:05 pm 3 v 4
  Bye: 3, 4                          

 

Week 5   Week 6   Week 7   Week 8
                             
Fri. 5:00 pm 2 v 4   Fri. 5:00 pm 2 v 3   Fri. 5:00 pm 3 v 4   Fri. 5:00 pm 1 v 3
Nov. 27 6:05 pm 1 v 3   Dec. 4 6:05 pm 1 v 4   Dec. 11 6:05 pm 1 v 2   Dec. 18 6:05 pm 2 v 4